Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Lista candidaților eligibili la funcția de rector AMTAP și programele de activitate

În temeiul articolului 104 și articolului 105 al Codului Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), a Regulamentului-cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 09 din 14.01.2015, și a Regulamentului privind modul de alegere a rectorului Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, aprobat de Senatul AMTAP la 6 mai 2015, Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională al AMTAP, în baza examinării  dosarelor depuse, a stabilit prin Hotărârea din 04.05.2021 lista candidaţilor eligibili la funcţia de rector al AMTAP, după cum urmează:

1.Victoria MELNIC, dr., profesor universitar, Maestru în Artă;

2.Svetlana BADRAJAN, dr., profesor universitar, Maestru în Artă;

3.Victoria TCACENCO, dr., profesor universitar;

4.Iurie MAHOVICI, profesor universitar, Artist al Poporului.

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.