RO RU EN
MUZICĂ
Facultăţile muzicale ale Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice dispun de cadre didactice de un înalt... More Info
TEATRU
Facultatea Teatru, Film şi Dans (FTFD) îşi are începutul în a doua jumătate a anilor 50, când... More Info
ARTE PLASTICE
Facultatea Arte Plastice dispune de cadre didactice de un înalt nivel profesionist care asigură formarea... More Info

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

 

Rules of the 10th International Competition

“Giovani Musicisti - Città di Treviso” 


AVIZ

 

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță desfășurarea Concursului “Cel mai bun student al anului 2016-2017”. La concurs sunt invitați să participe studenții și masteranzii Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, cu excepția celor care își fac studiile la anul I (Licență). Doritorii de a participa la concurs pot obține formularul de înscriere de la Cancelarie (bl. I) sau din anticamera rectorului (bl. II).

 

Dosarele se depun în perioada: 23 octombrie - 13 noiembrie 2017

 

Regulamentul de desfășurare a concursului 


Aviz

 

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță concurs
pentru suplinirea postului de Decan la facultățile:
 
Artă Muzicală (blocul II, str. A. Mateevici, 87)
Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia (blocul I, str. A. Mateevici, 111)
Arte Plastice, Decorative și Design (blocul III, str. 31 august 1989, 137)

 

 La funcţia de decan pot pretinde persoanele care:

 

-       sunt cetățeni ai Republicii Moldova;
-       deţin titlul ştiinţific/onorific şi ştiinţifico–didactic (de regulă);
-       posedă limba de stat;
-       sunt titulari ai AMTAP şi activează în această instituţie nu mai puţin
        de 5 ani;
-       demonstrează integritate, corectitudine în relaţiile cu colegii;
-       manifestă loialitate faţă de valorile şi misiunea AMTAP;
-       cunosc cadrul legal aplicabil sectorului de învăţământ superior;
-       au capacităţi manageriale, spirit de echipă;
-       sunt membri respectați ai comunităţii academice.
 
 
Dosarul de participare la concurs va include:
a.Procesul verbal al şedinţei catedrei/departamentului, Consiliului
facultăţii, demersul cadruluiştiinţifico-didactic privind înaintarea
candidatului la postul de decan sau cererea de participare la concurs
în cazul autoînaintării.
b. copia buletinului de identitate;
c. fișa personală de evidență a cadrelor;
d. copia carnetului de muncă;
e. copii ale diplomei de licență, de master;
f. copii ale diplomei de doctor, ale diplomei de profesor universitar sau
de conferențiar universitar, precum și ale titlurilor onorifice;
g.  lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate;
h.  programul-proiect de conducere a facultății.
 
Notă: Candidaţii, care activează în cadrul AMTAP vor depune numai
copiile actelor care lipsesc în dosarul personal.
 
 
Data limită de depunere a dosarelor – 19 octombrie 2017, ora 16.00.
Dosarele de concurs se depun personal la secretarul științific al Senatului (blocul II, bir.61).
Informații suplimentare la telefoanele: (022) 238213; (022) 238720; (022) 238712; (022) 923730 
 

 

AVIZ

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice anunţă:

 

Concurs pentru suplinirea următoarelor posturi didactice vacante:

Departamentul Pian

· Profesor universitar – 1 (Instrument/Pian)

Departamentul  Muzicologie,  compoziție și jazz

· Profesor universitar – 1 (Sisteme muzical-teoretice)

· Conferențiar universitar – 0,25 (Armonie, Solfegiu)

Departamentul  Arte plastice

· Profesor universitar – 1 (Desen)

Departamentul  Științe socio-umanistice și limbi moderne

· Lector universitar – 1 (limba engleză)

Catedra Management artistic și Culturologie

· Lector universitar – 1 (Dreptul comunitar)

Departamentul  Studii teatrale

· Profesor universitar – 1 (Gândirea literară)

· Lector universitar – 1 (Istoria dramaturgiei universale)

· Lector universitar – 1 (Istoria teatrului universal)

 

Concurs pentru suplinirea postului de Șef departament/catedră la următoarele departamente/catedre:

 • Departamentul Pian
 • Departamentul Instrumente orchestrale
 • Catedra Muzică populară
 • Departamentul Muzicologie, compoziție și jazz
 • Departamentul Canto academic și dirijat
 • Departamentul Design
 • Departamentul Arte decorative
 • Departamentul Arte plastice
 • Catedra Discipline tehnico-teoretice
 • Departamentul Artă teatrală
 • Catedra Management artistic și culturologie
 • Catedra Studii teatrale
 • Departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne

Dosarul candidaților pentru posturi didactice va include:

a) cererea de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) fișa personală de evidență a cadrelor;

d) opia carnetului de muncă;

e) copii ale diplomei de licență, de master;

f) copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare;

g) copii ale diplomei de doctor, ale diplomei de profesor universitar sau de conferențiar universitar, precum și ale titlurilor onorifice;

h) lista lucrărilor științifice și metodice publicate;

i) darea de seamă pentru ultimii 5 ani de activitate.

 

Dosarul candidaților pentru postul de Șef departament/Șef catedră va include:

a) cererea de participare la concurs;

b) copia buletinului de identitate;

c) fișa personală de evidență a cadrelor;

d) copia carnetului de muncă;

e) copii ale diplomei de licență, de master;

f) copii ale diplomei de doctor, ale diplomei de profesor universitar sau de conferențiar universitar, precum și ale titlurilor onorifice;

g) lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate;

h) Programul-proiect de conducere a catedrei/departamentului.

 

Termenul de depunere a cererilor și a dosarelor–30 zile de la data apariţiei avizului (29.09.17-29.10.17)

Adresa: or. Chişinău, str. A.Mateevici, 111

Informaţii la telefoanele:  (022)238213;

(022) 238720; (022) 238712

 

AVIZ

 

Școala Docrtorală Studiul artelor și Culturologie de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță admiterea la doctorat profesional și stiințific, specialitățile muzicologie și artă teatrală/coregrafică, care se va desfășura în perioada 9-10 noiembrie, 2017.

 

Dosarele se depun la Biroul Școlii Doctorale/secretară Marcela Iurcu, secția studii, bl. II până la 8 noiembrie.

 

Condițiile de înscriere la concurs 

 

Lista proiectelor

  


AVIZ

 

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță concurs la locurile bugetare rămase vacante la următoarele specialități:

Actorie, Regie estradă, Teatrologie, Dans, Producție film/TV, Muzicologie, Istoria și teoria artelor plastice, Arte decorative aplicate, Pedagogia muzicii.

 

Anunțăm admitere la locurile cu taxă la toate specialitățile.

 

Depunere actelor va avea loc în perioada 1-6 septembrie,

probele de concurs 7-8 septembrie,

anunțarea rezultatelor - 9 septembrie.

 


 

AVIZ  

 

Rezultatele Admiterii - 2017

 

FAICM, FAVDPM, FAP, FTFD

 

Ciclul I, (buget) 

 

Ciclul II, (buget)

 

Ciclul I, Ciclul II (contract)

 


AVIZ

Centrul Cultural Evreiesc invită studenții la o serie de manifestări informative și de divertisment, organizate cu ocazia Zilei Ierusalimului. Programul manifestărilor:

21 mai, ora 1000convorbire video cu expertul în domeniul programelor educaționale pentru studenții din Israel de pe lângă biroul prim-ministrului Statului Israel - Sophie Koçer.

21 mai, ora 1000 – se vor desfășura două jocuri Jerusalem Quest și Foot City Quest (FCQ);

24 mai, ora 1800expoziție foto Sub cer albastru.

Toate manifestările necesită o înregistrare prealabilă și sunt absolut gratuite!

Informații suplimentare: (022) 88 40 41; (022) 88 77 28; 068 965 332.

kishinev@il4u.org.il

http://il4u.org.il/kishinev/ 


   

AVIZ

 

Audițiile pentru programul de tineret al Teatrului Mare din Moscova 

 

v-a avea loc pe 4 iunie la ora 12.00, blocul I al

 

Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (str. Al. Mateevici 111).

 

Înscrierea se realizează pe pagina web a Teatrului: 

 

http://www.bolshoi.ru/about/youth/questionary/

  AVIZ

 

Pe data de 18 mai 2017, în incinta Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice,

 

se va desfășura Conferința științifică a studenților și masteranzilor

 

Temele se vor expedia la adresa de e-mail pentru:

 

- Secţiunea Arta muzicală: tihoneac@mail.ru

 

- Secţiunea Arta teatrală: mariana.starciuc@mail.ru

 

- Secţiunea Arte plastice şi decorative: veta.10@mail.ru

 

- Secţiunea Ştiinţe socio-umane şi culturologie: tatianacomend@gmail.com

 

Sunt invitați toți doritorii! Invitație la Conferința științifică internațională 

 

 

Învăţământul artistic – dimensiuni culturale 

(7 aprilie 2017) 


 


 

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță

Concurs pentru suplinirea posturilor didactice vacante 


 

Burse de cercetare oferite de Universities of the Coimbra Group

Data limită pentru aplicare: 31 martie 2017 

 

 

Detalii 


 

Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii doctorale (ciclul III) 

2016

 


 


  


 


 


GUVERNUL JAPONIEI A FINANŢAT DOTAREA 

ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE DIN MOLDOVA  

CU ECHIPAMENTE MULTIMEDIA

 

Detalii

 

 

 


 

 

SERVICIUL GERMAN DE SCHIMB ACADEMIС

 

 

OFERTA DE BURSE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

 

 

 

  

2016/2017

 

Studii Masterat

 

Cercetări științifice

SECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI MOBILITATE ACADEMICĂ AMTAP Concursuri, Oferte, Burse

Burse, Concursuri

Evenimente

Anunțuri

Arhivă

Copyright © 2018 amtap.md. All Rights Reserved.
site by Moldahost